Спорт

Организиране на студентския спорт съвместно с К-ра ФВС; Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност пред компетентните университетски органи; Взема отношение и по предоставянето на спортната база на студентите; Организиране на турнири по канадска борба, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах, плуване и др.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшето училище; Прави предложение за покана на преподаватели от други висши училища в страната и чужбина; Организира и провежда допълнителни квалификационни курсове и форуми.

Връзки с обществеността

Ролята на Комисията за връзки с обществеността има задачата да информира обществото за Студенския съвет и да популяризира общественополезните проекти . Добрата програма за връзки с обществеността е гаранция, че всички студенти знаят, че Студентския съвет е организация, на която може да се има доверие и работи, за да отговори на реалните нужди на студентите. Положителният имидж на организацията мотивира неговите членове за работа и улеснява привличането на нови членове.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Проучва и работи за решаване на възникнали проблеми касаещи студентските столове и общежития; Участва в приема и обработката на документите за кандидатсване за настаняване в студентско общежитие Съвместно с инспектор социално-битови въпроси осъществява разпределение и настаняване в студентско общежитие Работи по проекти за нововъведения и модернизации в рамките на студентските столове и общежития.

Тома Гунов
Комисия по СПОРТ
Емилио Радев
Комисия по учебната дейност

Здравейте, казвам се Емилио Радев на 20 години и мога да кажа, че съм много отговорен човек. Студент съм в 2-ри курс специалност декоративно градинарство и озеленяване. Комисия по учебната дейност

Хасан Дамадов
Връзки с обществеността

Казвам се Хасан Дамадов на 21 години от град Сливен, студент съм 3-ти курс специалност аграрна икономика! 

Кристияна Зевгелиева
СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Здравейте, казвам се Кристияна Зевгелиева, на 22 от гр. Петрич. Студентка съм 4ти курс, специалност лозаро-градинарство!Комисия по Социално битови въпроси на учащите

Затвори менюто
×
×

Количка