Политика за поверителност и защита на личните данни

‚Тим Футбол ЕООД‘ (Тим Футбол; ние) държи на поверителноста и защитата на лични данни на своите потребители и предоставя максимална степен на защитата им. Настоящата Политика за поверителност е базирана на действащото българско и европейско законодателство свързано със защитата на личните данни. Целта на този документ е да Ви иноформираме за начините на обработка на лични данни които използваме и с които се съгласявате при ползване на www.vcdesign.eu (ще бъде назоваван в документа като ‘‘Сайта‘‘). Настоящите Политика за поверителност, Общи условия за ползване на уеб страницата, Политиката за ‘‘Бисквитки‘‘ и всички други документи упоменати в www.vcdesign.eu определят правилата, които Тим Футбол ще спазва при събраните лични данни на нашите потребители и тяхната обработка. С тези документи не ограничаваме и не отменяме правата Ви произтичащи от Закона за защита на личните данни (‘‘ЗЗЛД‘‘) или друго законодателство свързано с личните данни. При въпроси относно Политиката за поверителност на www.vcdesign.eu може да се свържете с нас на адрес: [email protected]
Моля, запознайте се с нашата Политика преди използване на Сайта или предоставяне на личните си данни, тъй като чрез тези действия Вие се съгласявате с условията на Политиката. Ако не сте съгласни с начина по който използваме личните Ви данни, моля не предоставяйте лична информация.
При използване на определени предлагани от нас услуги в Сайта, Вие доброволно предоставяте личните си. Имайте предвид, че са възможни ситуации в които няма да бъдем способни да Ви продадем стока или предоставим услуга, при липса на нужната информация.

Кой обработва и съхранява личните Ви данни?
‚Тим Футбол ЕООД‘ е Българско юридическо лице със седалище Сливен, ул. Ж.Войвода 53а вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205822998, което обработва и съхранява личните Ви данни, съобразно Политиката за поверителност на Сайта. Ние сме администратор на Вашите лични данни съобразно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Телефон за вързка: +359 87 759 7783.

e-mail: [email protected]

Имаме отговорност да Ви предоставим допълнителна информация, свързана с обработката на личните Ви данни и Ви насърчаваме да се свържете със нас на посочените адреси и телефони.
Видове лични данни обработвани от Сейв-бг

 1. Сейв-бг може да обработва предоставените от Вас лични данни и/или данни които са публично достъпни. Основните видове лични данни, които се обработват са:

Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
Данни за връзка (телефонните номера и пощенски и електронни адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
Финансова информация (банкова сметка и други);
Данни от създаден профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонни номера и др.);
Сейв-бг има право да обработва данни, изготвени и генерирани от нас в процеса на предоставяне на услуги и продукти в Сайта:
Данни за използваното съобщително устройство, вид на устройството
Данни за предпочитанията Ви откъм продукти и услуги
(телефон, таблет, компютър и други), използваната операционна
система, локация и IP адрес
Данни от комуникацията съвместната ни комуникация с Вас, предпочитания, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услуги и функции на Сайта, оплаквания, заявки, поръчки и други)
Информация относно посещения и използването на Сайта, включително операции, история за използване и посещения на страници на Сайта;
Запис на глас – обаждания, направени към предоставените телефони за вързка на Тим Футбол.

 1. Възможно е да изискаме от Вас верификация, коригиране или потвърждение на личните Ви данни записани в базата данни, тъй като имаме право да проверим верността им.
 2. Тим Футбол има право да обработва налична информация в публични регистри. Това включва данни публично достъпни в интернет пространството и публична база данни. Също информация поучена по повод изпълнение на законни разпоредби (получена от трети страни) относно клиенти. Целта на обработка на тези данни, е осигуряване на доброто изпълнение на услугите.
 3. Обработката на различни видове лични данни може да бъде извършвана самостоятелно или в комбинация.

III.Правни основания и цели за обработката на лични данни

 1. В изпълнение на свои законови задължения, Тим Футбол обработва данните Ви за следните цели:

Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
Издаване на фактури;
Изпълнение на задълженията свързани с продажбата от разстояние, продажбата, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 година и други;
Задължения, свързани с Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други с цел воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 1. Тим Футбол обработва съответните данни със съгласието на клиента за следните цели:

Създаване на профил в Сайта и възстановяване на забравена парола за профила
Участие в анкети и промоционални кампании и известяване за нови продукти и оферти
Маркетингови цели за продукти и услуги

 1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Тим Футбол:

Оценка и установяване на удоволетворението на потребителите от продуктите и услуги предлагани в Сайта, ефективността на рекламите които предлагаме към Вас, с цел представяне на адекватна реклама за да отговорим на Вашите очаквания и търсене
Aнализ на данните за поведението на клиентите, тяхната история на покупки и техните предпочитания
Категории трети лица, които получават достъп до личните Ви данни
Куриерски фирми, пощенски оператори за изпълнение на договорните ни задължения, кореспонденция и комуникация и изпращане на закупени стоки;
Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
IV. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни и финансови документи и счетоводно управлени за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като (но не само) – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на стоки и услуги се съхраняват според определените законови срокове за погасяване на публичното вземане, освен ако не е предвиден по-дълъг срок от приложимото законодателство.
Личните данни, обработвани с управление на профила в Сайта – до оттегляне на съгласието получено от потребителя или до потребителско възражение за обработване на лични данни за управление на профил.
Лични данни обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

V. Вашите Права свързани с обработването на личните Ви данни

1.Общи права
Имате следните права свързасни с обработване на лични данни, които може да упражните, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на [email protected] Имате право да изискате от нас:

копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
актуализиране и коригиране на личните Ви данни;
личните си данни за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да ги прехвърлим, (приложение на правото на преносимост);
личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието по законови основания
да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. При отказ за ограничаване от наща страна (единствено в писмен вид) сме длъжни да го подкрепим със причина съобразена със закона.
Имате право също:

да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Сейв-бг
да възразите срещу обработването на личните си данни;
да възразите срещу автоматизирана обработка

 1. Потребителско право на жалба до надзорния орган
  Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).
 2. Автоматизирана обработка на данните
  При посещения на [email protected] Тим Футбол използва автоматизирана обработка с цел предоставяне на точните продукти и услуги за Вашите нужди.
 3. Възражение срещу директен маркетинг
  Ваше право е да възразите срещу обработката която извърщваме на личните Ви данни с цел директен маркетинг и реклама, както и срещу споделянето им с трети лица. Това може да се случи с оттегляне на даденото от Вас съгласие с Политиката и Общите условия на Сайта. Може да изпратите електронно съобщение с искане за прекратяване на обработката и ползването на данните Ви с цел маркетинг и реклама на адрес [email protected]
 4. Последици след отказ от предоставяне на лични данни към Тим Футбол

За да извършите покупка от Сайта и за да имаме възможност да Ви доставим продуктите съдържащи се в поръчката, ние се нуждаем от определени данни, които да ви идентифицират, за да имаме възможност да спазим договорните си задължения – поръчител, данни за контакт, данни за плащания. Отказ от предоставянето на тези данни възпрепядства възможността да Ви доставим продукт.

VI. Как защитаваме данните Ви
Сейв-бг прилага различни мерки за защита, за да гарантира сигурността на личните Ви данни и изтичане на лична информация.
Такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– служителите на Севй-бг имат ограничен достъп до лични данни и разрешението за обработката им базата данни на Севй-бг е ограничен
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– SSL сертификат за максимална сигурност на www.podarime.bg
– Мерките за сигурност биват подобрявани и актуализирани с цел адаптация към най-съвременните технологии и повишаване на сигурността.

VII. Препратки към други сайтове
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хипервръзки) към други сайтове. Тъй като не сме администратори на свързаните сайтове не гарантираме за сигурността, услугите и продуктите им. За тази цел всеки от сайтовете има своя лична Политика и Условия с които Ви съветваме да се запознаете. Тим Футбол не носи отговорност за действията и последствията породени от ползването на сайтовете и услугите които се предлагат в тях. В случай, че получим информация за незаконни практики от тези сайтове, ние ще премахнем от Сайта всички външни линкове.

X. Политика за използване на „Бисквитки“
Повече информация за ‚Бисквитките‘ и начините по които Тим Футбол ги използва може да откриете в Политиката за употреба на “Бисквитки” https://podarime.bg/%d0%b1%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/

Промени в Политиката за поверителност

Тим Футбол запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие. При промяна на Политиката ние ще публикуваме съобщение и новата актуализация на документа. Всички изменения ще са в сила след публикуване на новият документ. При допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас!

Затвори менюто
×
×

Количка